Език: BG
Валута: BGN
 • BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • RON
 • RUB
 • TRY
 • AED
 • EGP
 • MDL
 • RSD
 • UAH
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Условия за ползване

 

 
 
 ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. www.stankom-bg.com   е интернет сайт – електронен каталог и магазин на фирма Станком
2010 ЕООД . Този интернет сайт  има за цел да представи продуктите и услугите, които фирмата предлага на пазара.

2. За всички продукти, които се предлагат на интернет сайта, фирма Станком
2010 ЕООД е оторизиран дилър или представител на директните вносители.

4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

5. Фирма Станком 2010 ЕООД  си запазва правото да извършва промени в  условията за ползване без предварително известие.

 
 УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1. За да поръчате продукти от сайта е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. В случай, че изберете да се регистрирате Станком 2010 ЕООД се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържаща се в техния профил.

3. Станком
2010 ЕООД  си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

4. Наличността на всеки продукт е обозначена чрез легенда за удобство на потребителите. Станком
2010 ЕООД  си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се уточняват по телефона или e-maila, в момента на обработка на поръчката. Фирмата  не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или поръчка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата.

5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена.

6. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка и плащането.

7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др.п). Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

8. Поръчването на стоката става през интернет сайта на няколко етапа.

а. Избирате от електронния каталог желания продукт и натискате бутона Добави в количката. Така продукта е добавен в Вашата кошница.( количка).

б. Попълване на формата за обратна връзка и кликване върху бутона поръчка

9. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Станком
2010 ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail.

10. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

11. Чрез натискане на бутона "поръчка", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Станком 2010 ЕООД  , съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

12. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.
 
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Станком 2010 ЕООД  на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя(освен ако не е договорен друг начин), като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на избрания Превозвач.

4. Станком 2010 ЕООД  или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
 
 ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3.При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.

4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от Станком 2010 ЕООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.
 
ОГРАНИЧЕНИЯ
 
 1. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

  2. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
 
ОТГОВОРНОСТИ

1. Станком 2010 ЕООД  не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. Станком
2010 ЕООД  не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. Станком
2010 ЕООД  не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Станком 2010 ЕООД  не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.stankom-bg.com

4. Станком 2010 ЕООД  не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. Станком
2010 ЕООД  не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. Станком
2010 ЕООД  не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. Станком
2010 ЕООД  се задължава да спазва договореностите с потребителя, с дължимата грижа.